Persoonlijke adviseurs voor een verzekerde duurzame financiële toekomst.

Verzekeringen van uw werknemers

Ziekengeldverzekering.
De eerste 2 jaar dat uw werknemer ziek is heeft U de verplichting om zijn of haar loon door te betalen. In principe is dit 70 % zijn het loon echter in voor CAO’s is dit anders vastgelegd. In goed overleg met U kunnen we risico’s in verhouding tot het verzuim binnen uw onderneming bepalen en een passende dekking bieden afhankelijk van het risico welk U als ondernemer zelf wilt lopen.

WIA-Hiaat dekking & Exedent dekking.
Zijn uw werknemers langer dan 2 jaar ziek vallen zij in enkele gevallen fors in inkomen terug. U kunt in overleg met ons een uitgekiend pakket bieden van secundaire voorwaarden waardoor de werknemers een betere bescherming tegen deze inkomensterugval hebben. In overleg met U en eventueel uw werknemers kunnen wij een passend pakket bieden welk recht doet aan U als goede ondernemer en werkgever alsmede betrokkenheid van uw werknemers bij het treffen van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.