Persoonlijke adviseurs voor een verzekerde duurzame financiƫle toekomst.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Hoewel er diverse vormen van aansprakelijkheidsrisico’s zijn die sterk afhankelijk zijn van uw activiteiten onderscheiden we een aantal hoofdvormen.

AVB of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven welke dekking biedt voor aansprakelijkheid van ondernemers voor personen- en/of zaakschade van derden en/of van hun ondergeschikten in verband met de bedrijfsuitoefening;

BAV of beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke dekking biedt voor aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers voor de gevolgen van bij de uitvoering van aangenomen opdrachten gemaakte fouten;

BCA / BTA of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering welke dekking biedt voor mogelijke aantasting van het privévermogen van bestuurders tengevolge van hun tekortschieten in hun taakuitoefening;

WEGAM of werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen welke dekking biedt voor schadevergoedingsplicht van werkgevers voor door ondergeschikten in verband met hun beroepsuitoefening opgelopen schade door en/of tijdens verkeersdeelname.

CAR (constructie all risks) en montageverzekering die specifiek in combinatie met andere dekkingscomponenten in dekking voorziet voor aansprakelijkheid in verband met (aan/ver)bouwactiviteiten.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.